گالری ماه از جمعه ۱۹ فروردین میزبان ۱۳ عکس کامران عدل و ۳۴ مونتاژ غزال مهربان است. این آثار به هنر و معماری هند اختصاص دارد و گالری از ساعت ۳ تا ۷ بعدازظهر پذیرای بازدید علاقه مندان است.
گالر ی ماه.بلوار آفریقا.بلوار گلستان.پلاک ۸۹

adl.jpg عکس : کامران عدل