در ایمیلی که در ارتباط با این نمایشگاه به دست ما رسیده چنین آمده است:

گالری عکس کبک کانادا نمایشگاهی از آثار صادق تیرافکن با عنوان ” مردانگی ” از تاریخ ۱۲ فروردین تا ۴ اردیبهشت ۱۳۸۴ برگزار می کند. این نمایشگاه شامل ۴ مجموعه از آثار تیرافکن است که حاصل ۵ سال کار مستمر هنرمند بر روی آن می باشد، مرد ایرانی – نقش و نقوش روی بدن – میراث و انعکاس.
تیرافکن در این دوره از کارهای خود به نقش مرد ایرانی در زمینه های فرهنگی، تاریخی و هویت می پردازد. هویتی که پس از گذشت زمان در آن نقبی زد. مانند مجموعه مرد ایرانی ( ۱۳۷۸) و یا نقش و نقوش روی بدن ( ۱۳۸۰ ) که اشاره به ناگزیری از قبول فرهنگ خود دارد.
مجموعه عکس میراث و زورخانه اشاره به فضای کاملا” مردانه دارد و میراثی است چند صد ساله که از آن فضای معنوی و اخلاق پروری و در عین حال پرورش بدن، تنها سمبل های توریستی و نمایش فیزیکی باقی مانده است. هنرمند در این مجموعه با به چالش کشیدن این فضا ها آثاری را خلق کرده که برای بسیاری قابل دیدن است.
این نمایشگاه طی سال جاری در بلژیک و اسپانیا نیز به نمایش در خواهد آمد.

Miras.jpg