این اولین باری نیست که برپایی نمایشگاه در فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری با مشکل مواجه می شود. در سال گذشته دو نمایشگاه عکس دیگر هم که در مراکز فرهنگی شهرداری برگزار شد بلافاصله پس از برگزاری به تعطیلی کشیده شد. این بار مرتضی نیکو بذل وقتی که برای نصب کارهای خود در روز چهارشنبه به نگارخانه ملل در پارک قیطریه مراجعه می کند با نگارخانه ای نیمه ویران مواجه می شود. ظاهرا” به دلیلی نامعلوم سقف نگارخانه فرو ریخته و دیوارهای آن بر اثر اصابت اشیاء سخت به شدت آسیب دیده است که امکان برگزاری نمایشگاه را منتفی کرد. به هر حال مرتضی نیکوبذل به دنبال فضای مناسبی برای برگزاری نمایشگاه رنگهای فراموش شده است. امیدواریم که موفق شود. یک توصیه هم برای هنرمندانی که قصد برگزاری نمایشگاه دارند این که سعی کنید در شرایط فعلی به دنبال فضاهای وابسته به شهرداری نروید.
یاد روزهای پر رونق فرهنگسرا ها با مدیریت فرهنگی به خیر !