از پنجشنبه ۵ خرداد نمایشگاه عکس عباس کیارستمی با عنوان «سفید برفی» در گالری راه ابریشم برپا می شود. وی با نمایش ۵۰ قطعه از عکسهای خود با موضوع برف، دومین نمایشگاه آثار خود را در این گالری بر پا می کند.
نمایشگاه پیشین وی که به عکسهای جاده اختصاص داشت، در اردیبهشت ۱۳۸۲در همین گالری به نمایش در آمده بود.
آزجمله آخرین فعالیتهای وی در زمینه عکاسی،نمایشگاهی با عنوان "درختان در برف"است که در فروردین ۱۳۸۴در گالری Victoria & Albert لندن به نمایش گذاشته شده بود.وی اخیرا در جشنواره فیلم کن ۲۰۰۵نیز حضور داشته است.
نمایش آثار وی تا ۱۹ خرداد ادامه دارد.
گالری راه ابریشم. ساعت بازدید در روز افتتاح : ۵ تا ۳۰/۸ ساعت بازدید: شنبه تا چهارشنبه ۱۱ تا ۱۹ پنج شنبه ۱۶ تا ۱۹

kiarostami.jpg