روزنامه شرق– اولین و آخرین عکس از امام را در بهشت زهرا گرفتم.» این را على کاوه عکاس قدیمى و باسابقه مطبوعات و تلویزیون مى گوید. پیش از انقلاب او در مجله هاى فردوسى و دنیاى ورزش عکاسى مى کرده و از سال ۵۴ براى تلویزیون عکس هاى هنرى و فرهنگى مى گرفته است. اما در دوران انقلاب بنا به شرایط زمانه مرام عکاسى اش عوض مى شود و تبدیل مى شود به عکاس بخش خبر تلویزیون؛ در قالب یک تیم عکاسى دونفره در روز ۱۲ بهمن ۵۷ به بهشت زهرا مى رود تا اولین عکس خود را از آیت الله خمینى هنگام آن سخنرانى مشهور بگیرد….ادامه