در ادامه روند اطلاع رسانی و پوشش تصویری و انعکاس فعالیت عکاسان خبری از نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سایت عکاسی توجه شما را به بازدید از تصاویر ارائه شده در لینکهای زیر می کند:
سفر احمدی نژاد به شهر یاسوج– سیاوش حبیب الهی
سفر احمدی نژاد به شهر شیراز و بروجن -سیاوش حبیب الهی
سفرقالیباف به استان قزوین- مجموعه یکمجموعه دومجموعه سه– آرش راهی
سخنرانی قالیباف در مسجد جامع قزوین-محمد خیرخواه
تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در استان مازندران– حسین فاطمی