اداره ی کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری حوزه تبلیغات ریاست جمهوری و شورای اطلاع رسانی دولت، تدوین کارنامه مصور هشت ساله دولت را در دستور کار خود را قرار داد. پس از ارائه طرح و تصویب آن توسط رییس جمهور خاتمی مراحل اجرای طرح آغاز شد. دبیرخانه کارنامه مصور هشت ساله دولت که هم اینک در اداره ی کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر شده است، از کلیه ی عکاسان گروه که آثاری از دستاوردهای مهم دولت درهشت سال اخیر را در اختیار دارند دعوت کرد که آثار خود را به این دبیرخانه ارسال نمایند. شورای انتخاب از میان آثار ارائه شده، عکس های برتر را معرفی کرده و هر یک از آثار منتخب به قیمت یک میلیون ریال از عکاسان خریداری خواهد شد. آثار انتخاب شده در کتاب نفیسی منتشر خواهد شد. حداکثر مهلت برای دریافت آثار پایان تیر ماه سال جاری اعلام شده است. آثار به صورت اسلاید، عکس رنگی و یا دیجیتال ( با کیفیت مطلوب) پذیرفته می شوند. اطلاعات تکمیلی به زودی منتشر خواهد شد.

در این مورد خبری در خبرگزاری ها منتشر شده که مبلغ خرید آثار به اشتباه یک میلیون تومان عنوان شده که برخی از خبرگزاری ها آن را تصحیح کرده اند.

در همین مورد ایسنا – اصلاحیه ایسنا