first.jpg

از روز شنبه ۲۱ آبان ۸۴ نمایشگاه گروهی عکس هنرجویان رشته عکاسی مرکز آموزش تخصصی هنر جهاد دانشگاهی تهران در نگارخانه لاله برگزار می شود. در این نمایشگاه عکس های: زهرا علی‌رحیمی/ علی خیاط‌زاده / نارینه سرکسیان / ربابه خیراللهی / آزاده ذوقی / سمیه چهارباغی / ناکتا رودگری / عاطفه ملکیان / نرگس امامی / زهرا رضایی / پدرام ابراهیمی / فرح سجادی / سهیلا واحدی / منصوره عظیمی / شیلان رشیدی / فتانه مخلصی / سولماز ستارزاده / لیلا حسینی / سمیرا احمدی / سمانه اصفهانی و آرمان فدایی به نمایش در خواهد آمد.
نگارخانه لاله.خیابان دکتر فاطمی.ضلع شمالی پارک لاله.جنب موزه فرش – تلفن: ۸۸۹۰۴۹۲