از روز جمعه ۴ آذر نمایشگاه عکس حسن رجبی نژاد و فاتح وزیری در گالری طراحان آزاد برگزار می شود. این نمایشگاه که تا ۱۰ آذر ادامه دارد از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برای بازدید علاقه مندان باز است.

گالری طراحان آزاد.میدان فاطمی.میدان سلماس.شماره ۴۱