کانون فیلم و عکس شهرستان ماهشهربه منظور کشف ومعرفی قابلیت ها و فراهم نمودن زمینه رقابت سالم هنرمندان عکاس کشور، سومین مسابقه عکس ماهشهررا با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهشهر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار می نماید.

بخشهای مسابقه:
۱-بخش آزاد
کلیه عکاسان با هرموضوع عکس، با توجه به شرایط مسابقه می توانند دراین بخش شرکت نمایند.
۲- بخش ویژه با موضوع «صنعت»
با توجه به صنعتی بودن منطقه ووجود مجتمع های بزرگ پتروشیمی و نیازبه نگاه هنرمندانه به صنعت کشور، موضوع مسابقه «صنعت» درنظرگرفته شده است، لذا کلیه عکاسانی که موضوع عکس آنها دررابطه با صنعت ازجمله صنعت وفرهنگ، صنعت و محیط زیست ، صنعت و بهداشت، صنعت و توسعه، صنعت و خانواده، و…. می باشد می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.

شرایط شرکت:
۱-هرعکس می تواند آثار خود را به صورت تک عکس (حداکثر ۵ قطعه) ویا مجموعه عکس (بین۳ تا۵ قطعه) برای هربخش به طورجداگانه ارسال نماید.
۲-عکسهای ارسالی می توانندبه صورت آنالوگ و یا دیجیتال، رنگی یا سیاه و سفید باشند.
۳-عکس های ترکیبی وساخته شده توسط ابزار گرافیکی پذیرفته نخواهند شد.
۴-عکس ها نباید قاب یا پاسپارتو شده باشند.
۵-اندازه عکس های ارسالی باید در ابعاد حداقل (۲۵×20) وحداکثر(۳۰×40) باشند.
۶-ازارسال عکس به صورت رول و لوله شده خودداری شود.
۷-حق استفاده ازعکسهای بخش مسابقه برای چاپ درکتاب، برگزاری نمایشگاه، انتشارات مربوط به مسابقه یا ذکرنام عکاس برای برگزارکننده محفوظ می باشد.
۸-آثاری که به مسابقه راه نیابند،عودت داده می شوند.
۹-برگزارکننده نهایت دقت وکوشش را برای حفظ آثارارسالی به عمل خواهد آورد، لیکن هیچ مسئولیتی را در قبال آسیب های ناشی ازارسال عکس به هرشکل اعم از پستی یا بسته بندی نا مطلوب نمی پذیرد.
۱۰-به آثاری که پس ازمهلت مقرربه دبیرخانه ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۱-هرعکس می بایست برچسب مربوط را تکمیل و پشت عکس بچسباند.
۱۲-به هرکدام ازعکس های راه یافته به بخش مسابقه مبلغ ۱۰۰ هزارریال اهدا خواهد شد.
۱۳-تکمیل فرم شرکت درمسابقه توسط عکاس وارسال آن همراه عکسها ضروری می باشد.
۱۴-ارسال عکس ها به دبیرخانه مسابقه به منزله قبول مقررات داده شده است.
۱۵- تصمیم گیری درمورد مسائل پیش بینی نشده به عهده برگزارکننده می باشد.

گاهشمار مسابقه:
آخرین مهلت ارسال آثار: ۲۰/۱۰/۸۴ این مهلت تا ۱۱ بهمن ۸۴ تمدید شد
افتتاحیه ومراسم اهداءجوایز: ۶/۱۱/۸۴
اختتامیه نمایشگاه: ۱۸/۱۱/۸۴

داوران:
بهمن جلالی
جواد منتظری
علیرضا نیک نژاد

جوایز:
الف: بخش آزاد

عکس اول : تندیس مسابقه + لوح افتخار + ۴ سکه بهار آزادی
عکس دوم : تندیس مسابقه + لوح افتخار + ۳سکه بهار آزادی
عکس سوم: تندیس مسابقه + لوح افتخار + ۲سکه بهار آزادی

ب: بخش صنعت
عکس اول : تندیس مسابقه + لوح افتخار + ۳سکه بهار آزادی
عکس دوم : تندیس مسابقه + لوح افتخار + ۲سکه بهار آزادی

آدرس : بندر ماهشهر. فاز ۳ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی. دفتر کانون فیلم و عکس ماهشهر.
تلفن: ۲۳۳۵۰۵۲