اگر به تاریخ وفات بسیاری از اطرافیان دقت کنید خیلی ها در پاییز رفتند. و در آخرین روزهای پاییز امسال پدر بهروز مهری عزیز دوست و همراه همیشگی ما و عکاس خبرگزاری AFP پس از طی روزهای بسیار سخت بدرود حیات گفت. بهروز در طول مدت بیماری پدر لحظات سخت و دشواری را گذراند و در کنار مراقبت از پدر به فعالیت حرفه ای خود نیز ادامه می داد اما چشمهایش لبریز از غم پنهانی بود که بالاخره آشکار شد.
سایت عکاسی تسلیت خود را به بهروز عزیز، فرزانه همسرش و خانواده محترمشان عرض نموده و امید داریم روح آن مرحوم قرین رحمت الهی باشد. مراسم یادبود روز شنبه ۲۶ آذر از ساعت ۳۰/۳ تا ۵ بعدازظهر در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار می شود.