خاطره های هنگامه گلستان از روزهای انقلاب و همراهی با کاوه گلستان در آن روزها:

هر روز حادثه‌ تازه‌ای رخ می داد. میراث خبر – فرزانه ابراهیم‌زاده

«آن روزها، روزهای هیجان بود. روزهایی که نمی‌توانستی در خانه بمانی و بی‌تفاوت باشی. باید از خانه بیرون می‌آمدی و پابه پای مردم در کوچه و خیابان حرکت می‌کردی.»
این‌ها بخشی از خاطرات یکی از عکاسانی است که در روزهای سال ۱۳۵۷ در کنار سایر مردم حضور داشت و به ثبت تاریخ مشغول بود. خاطرات هنگامه گلستان همسر عکاس فقید کاوه گلستان که در تمام روزهای حضور او و پابه پا در خیابان‌های تهران عکاسی کرده است.