گروه کاری انجمن ملی ضمن تشکر از حضور نمایندگان رسانه‌های خبری و خبرگزاری‌ها در نشست خبری امروز چند نکته را به اطلاع می‌رساند:
در اخبار بعضی خبرگزاری‌ها اشتباهاتی مشاهده شد که به جهت رفع سوء تفاهمات نسبت به حرکت تاریخی یازدهم اسفند که طی آن جامعه عکاسی نسبت به انتخاب هیات موسس اقدام می‌کند، این گروه اشاره به آن‌ اشتباهات را لازم می‌داند:

۱) اشتباه در عنوان خبر خبرگزاری ایلنا:
عنوان خبر خبرگزاری ایلنا چنین است: ” نشست مطبوعاتی هیات موسس انجمن ملی عکاسی ایران برگزار شد ”
توضیح : نشست امروز خبرگزاری‌ها با ۳ تن از اعضای گروه کاری صورت گرفت. این گروه بسترسازی لازم جهت انتخابات انجمن ملی عکاسی ایران را که در آن هیات موسس از سوی جامعه عکاسی انتخاب می‌شود به‌عهده دارد و منتخب نمایندگان حدود ۳۰ انجمن تخصصی و نهادهای مرتبط با عکاسی است.
البته این اشتباه در متن خبر خبرگزاری ایلنا تکرار نشده و به همان گروه کاری اشاره شده است.
مشابه همین اشتباه در عنوان خبر خبرگزاری مهر نیزوجود دارد.

۲) در تنظیم خبر خبرگزاری مهر از قول احمد ناطقی به دریافت اسامی و پالایش کاندیداها اشاره شده است.
توضیح : هیچ‌گونه پالایشی از طرف گروه کاری و یا نمایندگان نهادها در اسامی کاندیداها صورت نگرفته است. همه‌ی کسانی که خود را کاندید کرده‌اند یازدهم اسفند در معرض رای افکار عمومی جامعه عکاسی قرار می‌گیرند.
در این مورد هم در انتهای خبر خبرگزاری مهر می‌خوانیم: ” ۷۲ نفر از عکاسان کشور خود را برای عضویت در هیات موسس انجمن ملی عکاسی ایران نامزد کرده اند و انتخابات تعیین اعضای این هیات روز یازدهم اسفندماه جاری در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.”
با این که توضیح آخر خبرگزاری مهر شائبه‌ی پالایش کاندیداها را از بین می‌برد اما گروه کاری اشاره به نکته فوق را لازم دید.

لینک به اخبار خبرگزاری‌ها:
خبر خبرگزاری مهر

خبر خبرگزاری ایسنا

خبر خبرگزاری ایلنا

ضمنا لازم است به اطلاع جامعه عکاسی رسانده شود از آن جا که در یک نشست خبری ، انعکاس دقیق کلیه موارد مطرح شده امکان‌پذیر نیست و امکان اشتباهات دیگر از سوی رسانه‌ها منتفی نیست، گروه کاری که اطلاع از جزئیات را حق جامعه عکاسی دانسته و شفافیت و پاسخگویی را شرط موفقیت انجمن ملی عکاسی ایران می‌داند گزارش مکتوب خود را روز پنجشنبه یازدهم اسفند در مراسم انتخابات هیات موسس قرائت کرده و یا در اختیار جامعه عکاسی کشور قرار می‌دهد.
…………

نشست و انتخابات انجمن ملی عکاسی ایران پنجشنبه یازدهم اسفند راس ساعت ۹ صبح در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.