در عکاسی سوژه چقدر اهمیت دارد؟ آشپزخانه دم دست همه ی ماست.‏ این سوالی است که برگزار کننده این مسابقه از مخاطبان خود پرسیده است. کافه شوکا و نشر مینا در نظر دارند این مسابقه را با همکاری و مشارکت شرکت کنندگان با موضوع آشپزخانه برگزار کنند. شرایط شرکت را هم به طور دقیق مشخص کرده اند. به نظر می رسد مسابقه جذابی باشد.
داوری مسابقه را هم به بهمن جلالی، افشین شاهرودی و اسماعیل عباسی سپرده اند. [اطلاعات بیشتر]