ششمین کارگاه آموزشی سایت عکاسی با موضوع “مدیریت رنگ در چاپ” توسط دکتر محمود مصدقی در مجتمع فرهنگی . هنری اسوه برگزار شد. این جلسه علی رغم ترافیک بسیار سنگین خیابان های تهران در آخرین پنج شنبه سال ۸۴ با حضور اعضاء سایت عکاسی تشکیل و حاضرین در جلسه با یکی ار مهم ترین و حساس ترین مباحث عکاسی دیجیتال که کمتر درباره آن صحبت شده و با مطلب و مقاله ای منتشر شده است آشنا شدند.

kagah6-1.jpg

دکتر مصدقی، جلسه روش علمی بازسازی رنگ در گردش کارهای دیجیتال را با طرح سوال آیا به مدیریت رنگ نیاز داریم؟ آغاز کرد و با پاسخ به این سوال به اختلاف رنگ در تصویر اسکن شده در مانیتور با اصل تصویر – تفاوت رنگ از مانیتور به مانیتور – تفاوت رنگ در چاپ جوهر افشان با چاپ لیزری و … اشاره کرد. وی در ادامه با طرح سوال منظور ما از رنگ چیست؟ به تعریف مدل علمی از رنگ پرداخت و با تشریح تاریخچه استانداردهای معرفی شده برای رنگ انتظارها و واقعیت های مدیریت رنگ را مطرح کرد.

این جلسه با طرح مباحث: پیدایش مدیریت رنگ – ‏ICC Profile‏ – ‏Profile Connection Space‏ – ‏Device Color Spaces‏ – ‏CMS‏ – ‏Rendering Intents‏ – آیا کالیبراسیون همان مدیریت رنگ است؟ و گردش کارهای مختلف چاپ‏ ادامه یافت که بسیار مورد توجه و استفاده اعضاء قرار گرفت.

در پایان جلسه به تمام اعضاء سایت یک جلد فصلنامه عکاسی حرفه‌ای اهداء شد. (اشتراک سالانه فصلنامه عکاسی حرفه‌ای یکی از مزایای عضویت در سایت عکاسی است)

کارگاه های سایت عکاسی در سال ۸۵ در آخرین پنج شنبه هر ماه برای استفاده اعضاء ادامه خواهد داشت.

kagah6-2.jpg

عکس: آراز سرکار فرشی- سپند بختیاری