با توجه به تامین امکانات مناسب برای برپایی کارگاه های سایت عکاسی در سال ۸۵ و امکان افزایش تعداد اعضاء ‏به اطلاع علاقه مندان به عضویت در سایت عکاسی می رساند تا اطلاع بعدی عضوگیری ادامه دارد. برای حضور در ‏کارگاه فروردین ماه فقط تا شنبه ۲۶ فروردین مهلت دارید. عضویت طلایی در سایت عکاسی شامل شرکت در ‏کارگاه های آموزشی ماهانه (که در آخرین پنج شنبه هر ماه برگزار می شود.) – اشتراک سالانه فصلنامه عکاسی ‏حرفه ای و … است. ‏‎]‎‏اطلاعات بیشتر‏‎[‎