هر چند از انتشار اینگونه اخبار گریزانیم ولی با کمال تاسف و تأثر به اطلاع دوستان و شاگردان فرهاد فخریان می رسانیم که پدر ایشان در اصفهان بدرود حیات گفته و عکاس و استاد خوب ما در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان سوگوار است. با توجه به برگزاری مراسم تشییع و ترحیم آن مرحوم در اصفهان هنوز تصمیمی برای برپایی مراسم در تهران گرفته نشده است. اگر مراسمی در تهران برگزار شود بلافاصله به اطلاع دوستان و شاگردان ایشان می رسد.

سایت عکاسی همدردی خود را با استاد عزیز و گرامی آقای فرهاد فخریان که همیشه یار و یاور بی دریغمان هستند اعلام می دارد و برای روح آن مرحوم آرامش و رحمت طلب می کند.