نشست نشانه‌شناسی آثار نمایشگاه عکس پنجره‌های نقره ای با حضور بهمن نامورمطلق،‌ امیرعلی نجومیان، علی عباسی، حمیدرضا شعیری، فرهاد ساسانی، بابک معینی و احمد پاکتچی ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۱ مرداد، در سالن سینما تک موزه هنرها معاصر تهران برگزار می‌شود. این نشست را گروه نشانه‌شناسی هنر فرهنگستان هنر و موزه‌ هنرهای معاصر تهران، باعنوان نشانه‌شناسی آثار نمایشگاه عکاسان معاصر تدارک دیده‌اند.