با پایان یافتن مهلت جمع آوری آثار دهمین دوره دوسالانه اطلاع رسانی و فراخوان دیگر بخش های ” ماه هنر عکاسی” آغاز ‏شد. یکی از بخش های این ماه که همزمان با افتتاح دوسالانه هر شب در فضای باز موزه هنرهای معاصر برگزار می شود نمایش ‏اسلاید است. ‏
مجتبی آقایی دبیر دو سالانه به سایت عکاسی اعلام کرد در مدت برگزاری دوسالانه هر شب در دو بخش برنامه نمایش اسلاید ‏‏”شبهای عکس ایرانی” و” شبهای عکس فلسطین و لبنان” برگزار می شود. ‏
دبیر دوسالانه از عکاسانی که مایل به نمایش آثارشان در شبهای عکس ایرانی هستند دعوت کرد که با این دبیرخانه ‏هماهنگ کنند. اگر چه برای موضوع عکس ها محدودیتی اعلام نشده است. ولی آثار باید از کیفیت و موضوع مناسب برخوردار ‏بوده و در حدود ۳۰ عکس را شامل شود. برای هماهنگی با شماره ‏‏۶۶۹۳۶۷۰۸ و ۶۶۴۳۸۱۹۳ تماس بگیرید. ‏