آمارهای اولیه شرکت کنندگان و عکس های رسیده به دبیرخانه دهمین دوره دوسالانه حکایت از ثبت رکورد تازه ای در مسابقات ‏عکاسی ایران دارد. در حالی که ثبت اطلاعات هنوز به پایان نرسیده آمار ثبت شده تا امروز از حضور ۱۹۳۰ شرکت کننده با بیش ‏از ۱۶ هزار عکس خبر می دهد. لازم بذکر است که بیشترین آمار آثار ارسالی تاکنون در هشتمین دوره دو سالانه عکس که با ‏حضور ۵۴ کشور برگزار شد با ۸۳۰۰ عکس به ثبت رسیده است. همچنین روز گذشته در جلسه ای با حضور داوران دهمین دو ‏سالانه عکس و رییس مرکز هنرهای تجسمی شیوه داوری آثار در گروه های مختلف مورد بحث و بررسی و قرار گرفت و داوران ‏هر بخش شیوه داوری عکس ها را مشخص کردند. در پایان این جلسه برنامه زمان بندی داوری هر بخش از دهمین دوره دو‏سالانه مشخص شد. ‏