potomag2-3&CD.jpg

شماره بهار و تابستان فصلنامه عکاسی حرفه‌ای منتشر شد. این شماره مجله که با یک CD همراه است از روز شنبه اول مهر در مراکز فروش در دسترس علاقه مندان است. ولی در مراسمی که روز سه شنبه ۲۸ شهریور در موزه هنرهای معاصر برگزار می شود این شماره نشریه رونمایی و عرضه می شود. اعضاء سایت عکاسی و مشترکین می توانند در این برنامه مجله خود را دریافت کنند. همچنین امکان خرید و اشتراک نشریه فراهم شده است.