shahrokhi.jpg

نان های آجری عنوان نمایشگاه عکس محمدرضا شاهرخی نژاد است که از روز شنبه ۳۰ دی در کافه عکس برگزار می شود. این نمایشگاه تا ۱۲ بهمن ادامه دارد و شنبه تا پنج شنبه از ۹ صبح تا ۱۰ شب می توانید از نمایشگاه بازدید کنید.