هجدهمین شماره فصلنامه حرفه:هنرمند – زمستان ۸۵ – منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
‏ مشروطه، دایره ای دوباره از پیوستن و گسستن:‏‎ ‎محمدرضا نوروزی و ارکیده ترابی / ‏نیست انگاری نابخردی: آریاسپ دادبه / آنچه گذشت… : هدا اربابی / سال شمار ‏نقاشی نوگرای ایران: ستاره مینوفر / ضیاءپور و نقاشی نوگرای ایران : فائقه بقراطی / ‏بعد از قاجاریه: تورج حمیدیان / تجدد ایرانی و عکاسی معاصر: مهران مهاجر / هوای ‏تازه، فضای روشنفکری دهه ۱۳۴۰: بابک احمدی / در جستجوی هویت: رویین ‏پاکباز / هنر بی مخاطب، هنر کم خریدار: گفتگو با آیدین آغداشلو / خلاء وضعیت اکنون : ‏ایمان افسریان / مدرنیته، جامعه و هنر در ایران: مسعود کوثری / نمایش تجدد: گفتگو با ‏منصور براهیمی / تجدد یا راز بقاء : گفتگو با خسرو دهقان / تغییرات بافت شهری در ایران: ‏گفتگو با برنار اورکا / یادداشتی در باب بحث مدرنیته: امید مهرگان / دیالکتیک معکوس ‏مدرنیسم در ایران: گفتگو با مراد فرهادپور / تأملاتی در باب تجربه ی یک غیبت، ‏ترجمه ی مدرنیته: صالح نجفی / تزهایی درباره ی مدرنیته ی فقر و مازاد: امیر ‏هوشنگ افتخاری راد / آئورا به سبک ایرانی: شمیم مستقیمی

همچنین نشریه حرفه:هنرمند تقویم زیبایی از آثار هنرمندان عکاس و نقاش را برای سال ۸۶ به چاپ رسانده است که از طریق مراکز فروش نشریه توزیع می شود. در این تقویم عکس های مانیور وایت – دیوید لوینتال – نن گلدین – ایروینگ پن – دیوید هاکنی – ریچارد اودون – آدام فوس – لورتا لوکس – مایکل کنا – پل کاپو نیگرو – تاد هیدو – مپلتورپ و ۱۲ نقاش به چاپ رسیده است.