دیشب با خبر شدیم حسن قائدی و منصوره معتمدی دو عکاس جوان، فعال و با استعداد کشورمان پیوند زندگی مشترک بستند، سایت عکاسی صمیمانه ترین تبریکات خود را به این زوج عکاس تقدیم می کند و آرزو داریم هم در زندگی مشترک و هم در عکاسی گام های بلند موفقیت و خوشبختی را در کنار هم بردارند.

خوشحالیم از اینکه اولین خبر سال ۸۶ را با این مطلب آغاز کردیم. با امید سالی پر از شادی و موفقیت برای همه عکاسان خوب کشورمان