روزنامه ایران – عکاسخانه فردوسى در شیراز به شماره ۱۶۲۸۴ در فهرست آثار تاریخى فرهنگى کشور به ثبت رسید.
مدیر روابط عمومى میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى فارس با بیان این خبر گفت: از زمان ثبت این اثر، ضمن رعایت حقوق مالکانه، زیر نظارت، مراقبت و حمایت سازمان میراث فرهنگى بوده و هرگونه عملیاتى که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود، ممنوع است.
امید على پور تأکید کرد: مرمت و بازسازى اثر نیز تنها با تأیید و نظارت سازمان میراث فرهنگى امکان پذیر است و تخلف از آن جرم محسوب شده و مرتکب، مشمول مجازات هاى قانونى خواهد شد. وى افزود: عکاسخانه فردوسى از آثار تاریخى دوران پهلوى اول و مربوط به خاندان چهره نگار، نخستین عکاسان شیرازى است که به وسیله میرزافتح الله خان چهره نگار بنا شده است.
میرزاحسن عکاسباشى، بزرگ خاندان چهره نگار، بنیانگذار هنر عکاسى در فارس و جنوب ایران، در سال ۱۲۳۰ هجرى شمسى دیده به جهان گشود و از همان دوران کودکى به تحصیل علم و دانش از پدر و استادان آن زمان پرداخت.
وى براى کسب علوم بیشتر به بحرین و هندوستان رفته و در زمینه فراگیرى علوم دینى، شعر، ادب، خطاطى و عکاسى در زمان خود به حد کمال رسید.
میرزاحسن عکاسباشى نیمى از دوران اقامت ۲۰ ساله خود در بمبئى را به هنر عکاسى پرداخت و با گنجینه زیبایى از عکس هاى بناهاى تاریخى و مناظر کشور هندوستان به همراه برادر خود که او نیز مدتى در این کشور نزد استادان و هنرمندان عکاس، آموزش دیده بود راهى ایران شد و نخستین عکاسخانه ها را در بوشهر، کازرون و شیراز تأسیس کرد. میرزاحسن تا پایان عمر در شیراز به هنر عکاسى پرداخت و در سال ۱۳۳۶ هجرى شمسى دیده از جهان فروبست.
میرزافتح الله خان، میرزاحبیب الله خان، بهرام، بانو عزیزه جهان، حسن و منوچهر از دیگر اعضاى هنرمند عکاس خاندان چهره نگار شیرازى هستند که هر یک در زمان خویش، آثار ارزشمندى را به گنجینه هنرى این خانواده افزودند.
نسخه هاى تکثیرشده از عکس هاى تاریخى شیراز که از آثار خاندان چهره نگار بر جاى مانده از سوى سازمان میراث فرهنگى در نمایشگاه دائمى عکس هاى تاریخى شیراز واقع در ارگ کریمخان در معرض دید عموم قرار گرفته است.
عکاسخانه فردوسى در شیراز، میدان شهردارى، خیابان ناصرخسرو، نبش خیابان ۲۲ بهمن واقع شده و هم اکنون نماى آجرى بیرونى این بناى تاریخى تقریباً سالم و پابرجاست. در پوشش سقف عکاسخانه فردوسى از تیرهاى چوبى و در بناى آن از آجر، سنگ، چوب و گچ استفاده شده است.