hayat-khalvat.jpg

نمایشگاه عکس شش عکاس خراسانی از ۱۵ اردیبهشت با عنوان «حیات خلوت» در نگارخانه میرک مشهد افتتاح شده است. در این نمایشگاه که تا ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد ۳۶ عکس ۷۰×100 با موضوع آزاد از مجید بندار مقدم / هاشم جواد زاده / ابراهیم صافی / کیارنگ علایی / مهدی فتحی و ساعد نیک ذات در نمایشگاه به نمایش در آمده است.
عکاسان این نمایشگاه هدف خود را از برپایی این نمایشگاه، بیان دیدگاه های خود نسبت به هنر عکاسی و شکستن کلیشه های رایج نسبت به عکاسی دیجیتال و دعوت به ساده دیدن موضوعات عنوان کرده اند.