چهارمین جشنواره سراسری عکس فجر ماهشهر با انتخاب برگزیدگان اول تا سوم و یک تقدیر در بخش آزاد از میان ۸۲ اثر راه یافته به مسابقه، و نفرات اول و دوم و یک تقدیر در بخش ویژه از میان ۳۷ اثر راه یافته به مسابقه، خاتمه یافت.
بخش آزاد: کاظم حسینی از مشهد اول / بهنام رضا زاده از ارومیه دوم / علی توکلی فر از ماهشهر سوم / مهدی قنواتی از چم خلف عیسی، تقدیر
بخش ویژه (آئین های دینی مذهبی): جاوید تفضلی از تهران اول / علی سلطانی تهرانی از اهواز دوم/ محمد هادیان از تبریز تقدیر
نمایشگاه تا ۶ خرداد در فرهنگسرای فردوسی بندر ماهشهر ادامه دارد.
دبیرخانه جشنواره از عکاسان، داوران و میهمانان گرامی که دعوت سه روزه را پذیرا شدند تشکر می کند.