در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره مطبوعات شهری که پیش از ظهر امروز با حضور شهردار تهران برگزار شد، نفرات برتر این جشنواره معرفی شدند
در بخش عکس خبری حامد بدیعی از همشهری محله رتبه اول و علی آقاربیعی از خبرگزاری فارس رتبه دوم را کسب کردند.
در بخش عکس غیر خبری، مهدی قاسمی از خبرگزاری ایسنا رتبه دوم و حسین اینانلو از همشهری محله و سیدحسن حسینی از خبرگزاری حیات رتبه سوم را کسب کردند.
در بخش گزارش تصویری در خبرگزاری‌ها، آرش خاموشی از خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا رتبه اول، قادر عاقلی از خبرگزاری فارس رتبه دوم و حسین فاطمی خبرگزاری فارس رتبه سوم را کسب کردند.
در بخش گزارش تصویری در روزنامه‌ها، رضا ماه‌پیکر از همشهری محله رتبه اول، داوود کاظمی رتبه دوم و محسن رفیعی روزبهانی از هشمهری محله رتبه سوم را کسب کردند.

عکس های مراسم در خبرگزاری فارس