نمایشگاه عکس های عبداله میرزای قاجار با موضوع “تک چهره های رجال دوران قاجار” از روز پنج شنبه ۱۵ شهریور ۸۶ در موزه عکسخانه شهر برگزار می شود. در این نمایشگاه ۴۵ عکس سیاه و سفید ۱۰×۱۵ از آرشیو موزه عکسخانه شهر به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه تا۳۰ شهریور ۱۳۸۶ ادامه دارد.
ساعت بازدید: یکشنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰ تا ۱۸ و جمعه ها ساعت۱۰ تا ۱۶ / شنبه ها تعطیل است.
عکسخانه شهر.میدان هفت تیر.خیابان بهارشیراز.میدان بهار شیراز