تا کی قرار است روند استفاده از عکس ها بدون ذکر نام و پرداخت حق التالیف ادامه یابد؟ مگر نباید همزمان با جلو رفتن زمان و گستره فعالیت های مطبوعاتی فرهنگ کارحرفه ای نیز شکل بگیرد و به جایگاه مطلوبی برسد؟ پس چرا چنین است؟ علی رغم نامه هایی که در این چند سال بعضی از عکاسان برای پی گیری این موضوع به رییس جمهور وقت و شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون فرهنگی مجلس و بعضی مقامات دیگر نوشته اند، این مساله هنوز روند قبلی خود را طی می کند و عکس های عکاسان حرفه ای و آماتور بدون نام و با عناوینی نادرست در مطبوعات استفاده می شود.
سید مجتبی خاتمی عکاس دیگری است که در اعتراض به عدم رعایت حقوق و بی توجهی مطبوعات به ‏ماده یک قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۴۸ از روزنامه قدس و خراسان شاکی است. که متاسفانه این روزنامه ها در برابر اعتراض او برخوردی غیر حرفه ای داشته اند. [اطلاعات بیشتر]