نمایشگاه عکس مهدی جعفری با نام “در خیال” از روز شنبه هفتم مهر۸۶ در گالری نامی خانه هنرمندان ایران بر پاست.
موضوع عکس های جعفری طبیعت و علم گردانی است و تمامی عکس ها با حرکات دوربین موقع عکسبرداری گرفته شده است.
جعفری مدیر عامل انجمن عکاسان کرمان و مدرس گرافیک است. این نمایشگاه تا دوازدهم مهرماه در خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، باغ هنرمندان، خانه هنرمندان ایران ادامه دارد.