نیکول بعد از ۴۳ روز بستری شدن در آی سی یو روز دوشنبه ۳۰ مهر به خانه بازگشت. هم اکنون او تحت نظر پزشک و پرستار خصوصی است. منیر سلطانی، همسر نیکول، قصد دارد به مناسبت بازگشت او یک نمایشگاه عکس برگزار کند.
کسانی که از نیکول در شرایط مختلف عکس دارند می توانند سی دی عکس‌های خود را تا پایان آبان به دفتر گالری نیکول ارسال دارند. این نمایشگاه در تاریخ ۲۸ دی ۸۶، در روز تولد نیکول، افتتاح می شود.
گالری نیکول.خیابان مطهری، روبروی سلیمان خاطر، خیابان اکبری، کوچه آزادی، شماره ۱/۳۱
تلفکس: ۸۸۷۴۸۳۴۳