نمایشگاه عکس «همین نزدیکی‌ها» از آثار هنرجویان ترم تابستان جهاد دانشگاهی مشهد از ۱۷ آبان ۸۶ در نگارخانه سروش مشهد افتتاح می‏شود.
در این نمایشگاه ۴۰ اثر که از پروژه‌های کلاسی و مباحثی چون پرسپکتیو، ریتم، ترکیب بندی، تناسبات بصری، و ویرایش در عکاسی دیجیتال پرداخته است. به مدت یک هفته صبح و بعد از ظهر پذیرای علاقه مندان است. آثار این نمایشگاه متعلق به: مژگان امام جمعه، ملوک براتی، صالح تفضلی، حمیدرضا جسمی، محمد جهانفر، شیوا خادمی، مریم رویایی، محبوبه زارع، افسانه سروقدی، رضا شیرویه، الهام ضیایی، مینا طاهری و نازنین طباطبایی است. مدرس این دوره کیارنگ علایی بوده است.
مشهد.خیابان فلسطین.فلسطین یک.شماره ۷۱ نگارخانه سروش