نخستین جلسه انتخاب آثار ارسال‌شده از ۴۰ کشور جهان به دبیرخانه نخستین دوسالانه عکس جهان اسلام با حضور هیئت انتخاب آثار تشکیل شد.
روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد هیئت انتخاب آثار دوسالانه بین‌المللی عکس جهان اسلام شامل بهمن جلالی، فرهاد سلیمانی، سعید صادقی، ساعد نیک‌ذات و فرزاد هاشمی کار خود را برای انتخاب آثار از میان آثار رسیده به دبیرخانه این دوسالانه آغاز کرد.
۵۷۰۰ عکس از ۷۵۱ عکاس از ۴۰ کشور جهان به دبیرخانه رسیده است. مراحل اجرایی نخستین دوسالانه بین‌المللی عکس جهان اسلام پس از پایان کار بازبینی و انتخاب آثار با برگزاری نمایشگاه در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.