عکسی از حسن سلطانی تهرانی از اعضای کلوپ عکس رایان موفق به کسب لوح تقدیر از دهمین دوسالانه عکس اسپانیا شد. در این دوسالانه که پاییز امسال در بارسلون و چند شهر دیگر اسپانیا برگزار خواهد شد، کلوپ عکس رایان با ۲ عکس حسین فاطمی و تک عکس حسن سلطانی تهرانی حضور خواهد داشت که از این بین عکس حسن سلطانی تهرانی در بخش عکاسی سیاه و سفید از سوی انجمن عکاسی اسپانیا مورد تقدیر قرار گرفت.