نمایشگاهی از عکس های کوروش امام با عنوان " یاد آهن و ژازه " از روز شنبه، ۱۵ تیر، ساعت ۱۶ در گالری سیحون افتتاح می شود.
در این نمایشگاه ۱۹ عکس رنگی و سیاه و سفید که بعضی مونتاژ آنالوگ عکس با نقاشی های ژازه و بعضی دیگر مونتاژ کامپیوتری هستند به نمایش درمی آید. بیشتر عکس های این نمایشگاه در سال ۷۲ ـ در زمان حیات ژازه ـ گرفته شده اند.
در کارت دعوت این نمایشگاه از قول خسرو سینایی ـ دوست دیرین ژازه تباتبایی ـ آمده است: "گالری هنر جدید هنوز نبش کوچه پاییز است و مجسمه های آهنی هنوز در گالری صف کشیده اند، با این اطمینان که بالاخره روزی کسی می آید و می گوید: حیف دیر فهمیدیم!…اگر این گالری و این آثار در پاریس یا لندن یا نیویورک بود، صاحبش را به شهرت و ثروتی همپای همه آن کسانی می رساند که معیارسازان عالم هنرند!… اما چه باید کرد؟… گالری هنر جدید، مجسمه های آهنی و ژازه سرنوشت شان این چنین است. گفته اند نوابغ تا سنین بالا، ذهن شان طراوت و تخیل دوران کودکی را دارد. من اگر یک نفر را چنین شناخته باشم، ژازه است و اصولا ژازه یکی است…آیا کس دیگری را می شناسید که نامش ژازه باشد؟…آیا کس دیگری را می شناسید که طباطبایی را تباتبایی بنویسد؟ آیا کس دیگری را می شناسید که واقعا همه عمرش را فارغ از همه زد و بند ها و جاه طلبی های متداول، وقف هنر کرده باشد؟… من نمی شناسم!… برای من ژازه، ژازه است… و به گمانم برای همه آن ها که می شناسندش… ژازه ژازه است."
این نمایشگاه تا روز پنجشنبه، ۲۰ تیر، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ برای بازدید علاقه مندان گشوده است.
گالری سیحون: خیابان خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، پلاک ۳۰.