دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران اعضاء خود را به شرکت در پنجمین دوره انتخابات انجمن جهت انتخاب هیات مدیره و بازرسان که در روز پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۷ برگزار می‌شود دعوت کرد.
این جلسه از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در سالن ناصری خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی -بعد از چهارراه ایرانشهر- خیابان موسوی شمالی (فرصت) -باغ هنر- خانه هنرمندان ایران، برگزار خواهد شد.

دستور جلسه مجمع عمومی:
۱- گزارش هیات مدیره
۲- گزارش بازرسان
۳- انتخابات هیات مدیره و بازرسان

اعضای اصلی انجمن که مایل به کاندیداتوری در انتخابات فوق هستند می‌توانند تا تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۸۷ با ارائه درخواست کتبی و کپی و اصل مدارک مندرج در اساسنامه به دبیرخانه انجمن مراجعه کنند.

شرایط عضویت بازرسان و هیات مدیره ، طبق ماده ۳۷ اساسنامه است.
تذکر ۱: همراه داشتن کارت معتبر انجمن جهت شرکت در انتخابات الزامی است.
تذکر ۲: هر عضو انجمن می تواند با در دست داشتن کارت معتبر انجمن و وکالت نامه کتبی از طرف یکی از اعضای دیگر انجمن که قبل از انتخابات در دبیرخانه به ثبت رسیده باشد، به جای ایشان رای دهد.


توضیح سایت عکاسی:

  • این فراخوان و دعوت، عصر روز چهارشنبه ۱۲ تیر برای سایت عکاسی ارسال شده و با توجه به تعطیلی دبیرخانه در روز پنجشنبه، کاندیداها فقط روز شنبه ۱۵ تیر فرصت دارند تا درخواست خود را ارایه دهند.
  • پنجمین دوره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات پنجشنبه ۲۰ دى ۸۶ برگزار و هیات مدیره جدید انتخاب شده بود که به دلیل شکایت تعدادی از اعضاء به وزارت کار و قبول شکایت طرح شده از سوی وزارت کار، این انتخابات باید تجدید شود. [اطلاعات بیشتر]