برنامه های مراسم پایانی هشتمین جشنواره سراسری عکس آماتوری آبرنگ اعلام شد.
هشتمین جشنواره سراسری عکس آماتوری آبرنگ که در مشهد مقدس و توسط بخش خصوصی برگزار می‌شود در هشتمین دوره خود پذیرای ۶۱۳۴ عکس از ۱۳۰ شهرستان بود.
کیارنگ علایی دبیر این جشنواره زمان و جزییات مراسم پایانی جشنواره را به شرح ذیل اعلام کرد:

یک روز با عکاسی، جمعه ۱ شهریور ۱۳۸۷

۸ صبح: گشایش نمایشگاه عکس در فرهنگسرای جهاد دانشگاهی مشهد
۹ صبح: نشست اول، دکتر محمد ستاری، میزان تاثیر پذیری اولین عکاس ایرانی از معاصرین اروپایی اش
۹:۴۵ صبح: نشست دوم، ساعد نیک ذات، بازیابی نیروهای تجسمی و زیبایی شناسی در عکس
۱۰:۴۵ صبح: نشست سوم، واقف کاشفی، نقد عکس های بخش مسابقه جشنواره
۱۲ صبح: نشست چهارم، کوروش ادیم، معاصر شدن، پویایی و عکاسی
۴:۳۰ عصر: نشست پنجم، دکتر نعما محمدیان روشن، آسیب شناسی پردازش دیجیتال، مشتمل بر طرح مباحث ذیل:
پردازش عکس؛ آری یا نه؟ ، آیا پردازش دیجیتال، دشمن عکاسی است؟
رویکردهای مختلف در پردازش عکس
پردازش عکس به عنوان فرآیندی استخراجی و نه افزودنی
دیجیتالیسم ناقص، مانعی مهم در خلاقیت عکاسی
شروع فرآیند پردازش عکس از هنگام عکاسی
طرز برخورد با پردازش دیجیتال
چه کسی باید عکس شما را پردازش کند؟
تاثیر رسانه های دیگر در پردازش عکس؛ موسیقی، سینما
از کجا شروع کنیم؟
۶ عصر: مراسم پایانی،معرفی برگزیدگان،اهدای جوایز و توزیع کتاب جشنواره.
۸ عصر: پایان مراسم.