پنجمین جشنواره عکس رشد روز دوشنبه، ۲۱ مرداد، در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح شد.

این جشنواره با ارائه ۳۰۰ اثر منتخب هیئت داوران از ۱۲۰۰ عکاس از میان ۱۱ هزار اثر ارسال شده در دو بخش دانش آموزی و بزرگسال برگزار شده است.

در این جشنواره عکس‌ها در ۷ بخش مدرسه من خانه من، معماری سرزمین من ایران، مستند اجتماعی، نیایش، قاچاق کالا و نسل جوان، واردات بی رویه و عوارض آن و نیز یک بخش آزاد ارائه شده اند.

داوری آثار این دوره را افشین شاهرودی، اسماعیل عباسی، سعید محمودی ازناوه و محمدعلی شامانی برعهده دارند.

این جشنواره تا پنجم شهریور ادامه دارد و با برگزاری مراسم پایانی جوایز برگزیدگان اهدا خواهد شد.