دبیرخانه نخستین جشنواره علمی، فرهنگی و هنری آینده روشن با سپاس از حضور متعهدانه عکاسان در بخش عکس این جشنواره و پوزش از تأخیر در اعلام نتایج و با احترام به همه شرکت‌کنندگان اعلام می کند اسامی برگزیدگان به صورت رتبه‌بندی اعلام نشده و از آقای ابراهیم کوچکی به عنوان فرد برگزیده توسط ریاست محترم جمهور تقدیر شد و آقایان محمد اخلاقی، امین نظری و سیداحسان باقری به عنوان سایر تقدیرشدگان اعلام می‌شوند. امید است دبیرخانه جشنواره در کنار راه‌اندازی بانک اطلاعات، با تشکیل نشست‌های تخصصی در آینده‌ای نزدیک، و ارائه تحلیل‌های محتوایی و کیفی افق و دریچه‌ای تازه به سوی عکاسان و علاقه مندان به ترویج هنرمندانه مفاهیم ناب مهدوی ایجاد کند.
ضمناً اسامی راه‌یافتگان به بخش مسابقه به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل است:
محمد اخلاقی، یوسف اکبری پابندی، مهکام امیرفخری، محمود بازدار، سیداحسان باقری، راضیه سادات حسینی، نقی خوش‌خلق، مهدی رضوی، سیدمحسن سجادی، لیدا صمدی، فرامرز عامل بردبار، محمد عزیزی، امین نظری، آزاده نورزاد و قدیر وقاری