دو اثر از آثار علی قاسمی، عکاس و فیلمساز زنجانی، مورد پذیرش داوران اولین مسابقه بین المللی عکس ۲۰۰۸ تایوان قرار گرفته و به بخش نمایشگاهی این مسابقه راه یافتند. این دو اثر با عناوین roses و Tiger and flower از تاریخ ۱۵ الی ۱۹ سپتامبر (۲۵ تا ۲۹ شهریور) در مرکز تعلیم و تربیت اجتماعی سان چونگ سیتی تایپه در معرض نمایش قرار داده شدند.
این مسابقه توسط انجمن عکاسی تایوان و با حمایت و همکاری فدراسیون بین المللی عکاسی هنری (FIAP) انجمن عکاسان بدون مرز (ISF) و موسسه بین المللی کمرا کلوپ اتریش (KKL-BB) انجمن عکاسی آمریکا  (PSA) در دو بخش عکس‌های رنگی و عکس‌های طبیعت برگزار شد که مجموعا ۴۵۰ اثر در بخش طبیعت مورد پذیرش داوران قرار گرفته و به معرض نمایش در آمدند. اسامی عکاسان + +