وزارت کار انتخابات مجدد پنجمین دوره هیأت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران را که در روز پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۸۷ برگزار شده بود را تایید و با ثبت تغییرات هیات مدیره در روزنامه رسمی کشور فعالیت هیات مدیره جدید رسما" آغاز شد.
پس از برگزاری مجمع عمومی با تصمیم هیأت مدیره جدید مقرر شد تا اخبار انجمن پس از تأیید انتخابات توسط وزارت کار به مطبوعات و سایت‌های تخصصی اعلام شود.
در جلسه اول پس از انتخابات راهب هماوندی به سمت رییس هیأت مدیره، بهروز مهری به سمت نایب رییس هیأت مدیره، محمد جعفری خزانه دار و اصغر آزاددل به سمت دبیر انجمن انتخاب شدند.
لازم به ذکر است در انتخابات پنجمین دوره هیأت مدیره انجمن انجمن صنفی عکاسان مطبوعات راهب هماوندی، کاووس صادقلو ، بهروز مهری، ساتیار امامی، فرزانه خادمیان، احمد نصیرپور و محمد جعفری به عنوان اعضای اصلی و محمد رضا علی مددی و حسن قایدی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. همچنین غلامرضا حافظ القرآن، صادق خاموشی و محمد رازدشت به عنوان بازرسان اصلی و منوچهر یگانه دوست به عنوان بازرس علی البدل رأی آوردند.

اولین انتخابات پنجمین دوره +
دومین انتخابات پنجمین دوره +