حمید کشمیر شکن به جمع داوران دوسالانه یازدهم پیوست.
او فوق دکترای تاریخ هنر از دانشگاه آکسفورد و عضو پژوهشی و هیات علمی پاره وقت این دانشگاه است و در ایران نیز در دانشگاه های الزاهرا، سوره و فرهنگ و هنر تدریس می‌کند.
شهریار توکلی، بهمن جلالی، کیارنگ علایی، نیلوفر معترف، مهران مهاجر، فرزاد هاشمی دیگر اعضای هیات داوری دوسالانه هستند.
انتخاب داوران دوسالانه، به جلسات سال گذشته  شورای سیاست گذاری باز می‌گردد و نام حمید کشمیرشکن از ابتدا در لیست هیات داوران قرارگرفته بود.
اما تداخل زمان پیش بینی شده برای داوری، در تیرماه سال جاری، و برنامه ی سفر وی به خارج از کشور سبب شد که این مسوولیت به محمود کلاری واگذار شود.
تاخیر در برگزاری دوسالانه و این بار تداخل برنامه‌های محمود کلاری با جلسات داوری، مجددا کشمیر شکن را به هیات داوری بازگرداند.