دبیرخانه یازدهمین دوسالانه عکس ایران اعلام کرد با پایان داوری و اعلام اسامی راه‌یافته‌گان به این دوسالانه، شرکت‌کنندگان تهرانی که آثارشان به دوسالانه راه پیدا نکرده است می‌توانند از روز شنبه ۱۶ آذر تا ۳۰ آذر ۸۷ از ساعت ۹ تا ۱۶ به دبیرخانه دوسالانه مراجعه و عکس‌های خود را تحویل بگیرند. (دبیرخانه پنجشنبه‌ها تعطیل است)
آثار شرکت کنندگان شهرستانی از طریق پست ارسال می‌شود.
دبیرخانه دوسالانه تاکید کرد پس از ۳۰ آذر امکان عودت آثار نیست و مسئولیتی ندارد.