دبیرخانه سومین جشنواره عکس خلیج فارس پس از برگزاری جلسه داوری آثار که توسط مسعود زنده روح کرمانی، ابراهیم صافی و سعید محمودی ازناوه انجام شد، اسامی راهیافته‌گان در این مسابقه را به شرح زیر اعلام کرد.
اسامی برگزیدگان به ترتیب حروف الفبا:
اشرف آرمات (۱ مجموعه)، محمدهادی آخوندی (۱تک عکس)، مسعود احمدزاده مطلق (۱ مجموعه)، امیررضا کاشانی (۲تک عکس)، سجاد آورند (۲تک عکس)، علی اورنگ (۱تک عکس)، امین ابراهیمی (۱تک عکس)، اصغر بشارتی (۲تک عکس)، روح اله بلوچی (۴تک عکس)، مهدی بنیادی (۱ تک عکس)، بهزاد ترکی زاده (۲ تک عکس)، فرید ثانی (۲ تک عکس)، فاخته جلایر‌نژاد (۲تک عکس)، سامی حزنی (۱ مجموعه)، پیمان خلف بیکی (۱تک عکس)، امیرحسین خورگویی (۱تک عکس)، سینا رحمتی (۱ تک عکس)، غلامرضا رحیمی (۲ تک عکس)، عبدالوحید ذاکری (۳ تک عکس)، ابراهیم سیسان (۱ تک عکس)، عالیه سعادت پور (۲ تک عکس)، مرتضی صفاتاج (۴ تک عکس)، فروزان طهرانیان (۱ تک عکس)، علیرضا عطاریانی (۱ تک عکس)، مجید فکری (۱ تک عکس)، امیر مینابیان (۳ تک عکس)، امیرحسین مددی (۲ تک عکس)، امید مهدیزاده (۵ تک عکس)، انوشیروان ملایی پور (۱ تک عکس)، حمیدرضا مجیدی (۱ تک عکس)، حسین مشعری (۱ تک عکس)، بهنام موذن (۱ تک عکس)، داود مرزی زاده (۱ تک عکس)، بهرنگ مرادی (۱ تک عکس)، محمدامین نجفی زاده (۱ تک عکس)، ابراهیم نیک‌خو (۲ تک عکس و ۱ مجموعه)، منصور وحدانی (۱ تک عکس) و سیدعلی هاشمی (۴ تک عکس)
در این جشنواره ۱۴۱ عکاس با ۱۱۱۶عکس شرکت داشت که هیات داوران ۶۶ عکس را برای نمایشگاه برگزید.
نمایشگاه سومین جشنواره عکس خلیج فارس از روز دوشنبه ۸ تیرماه در نگارخانه کورش گرمساری واقع در فرهنگ‌سرای طوبی بندرعباس آغاز خواهد شد.