هجده هنرجوی عکاسی سی عکس خود را با موضوع آزاد در گالری ماد به نمایش گذاشته‌اند.
مهدی اسکندری، حسین برازنده، سیامک جعفری، علی دارلشفایی، آیدا دیلمقانی، علی رجبی، علی رفیع پور، سولماز ساحلی، فرهاد سلطانی، گلی سمیع، هاشم شاکری، مینا شاهرخی، پرهام صحرایی، بهار عمویی، محمد محصولی، کوشیار موجبی، نازلی هروی و فرشاد یزدیان عکاسان حاضر در این نمایشگاه هستند.
نمایشگاه جمعه ۲۹ آبان افتتاح شده و تا ۹ آذر از ساعت ۱۵ الی۲۰ ادامه دارد.
گالری ماد، فرمانیه، میدان ندا، خیابان شهید صالحی، شماره ۲۶