ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره عکس ما می‌توانیم  دو هفته تمدید شد.
دبیرخانه سومین دوره جشنواره عکس ما می‌توانیم به منظور دریافت هرچه بیشتر آثار تولیدی عکس مهلت ارسال آثار را به این دبیرخانه را تا پانزدهم دی تمدید کرد علاقه مندان می‌توانند بر اساس فراخوان این جشنواره، حداکثر ۷ اثر برای شرکت در جشنواره ارسال کند. 
محمد ستاری، رسول اولیاءزاده و علیرضا کریمی صارمی انتخاب و داوری آثار این جشنواره را بر عهده دارند.[اطلاعات بیشتر]