881009_2.jpg

از روز جمعه یازدهم دی نمایشگاه مجموعه هنر مفهومی پرهام تقی اف در گالری «آن» افتتاح می‌شود.
این نمایشگاه شامل شانزده اثر چاپ سیلک اسکرین با عنوان «شیء در ذات خود» است.
پرهام تقی اف طی یازده سال گذشته در دوازده نمایشگاه گروهی عکس و هنر اجرایی در داخل و خارج از کشور حضور داشته است.
نمایشگاه تا جمعه بیست و پنجم دی ادامه دارد و در روز جمعه هجدهم دی از ساعت ۱۷ تا ۱۹ نشست با پرهام تقی اف برنامه ریزی شده است.
ساعت بازدید: یکشنبه تا جمعه ۱۱ تا ۲۰
گالری آن، ونک، خیابان سئول، شماره ۴۰