به گزارش دبیرخانه تصویر سال، براساس نامه اداره کل جشنواره‌ها از آنجا که برگزاری هیچ یک از جشنواره‌های فیلم با جشنواره فیلم فجر به‌علت همزمانی و تاثیرگذاری در یک زمان واحد امکان‌پذیر نیست، برگزارکنندگان برآنند با هماهنگی خانه هنرمندان ایران، هفتمین گردهم‌آیی تصویر سال را اسفندماه سال جاری برگزار کنند.

اسامی راه‌یافته‌گان و زمان دقیق برپایی متعاقبا اعلام می‌شود.