890114.jpg

انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران با هدف ارایه خدمات بهتر به اعضاء و انعکاس شایسته اخبار و فعالیت‌های این انجمن سایت جدید راه اندازی کرد.
مهمترین اهدافی که در این وب سایت دنبال شده است عبارتند از:
تعریف ۱۵ زیر مجموعه برای عکاسی صنعتی و تبلیغاتی و معماری و نمایش آثار اعضاء انجمن در هر یک از این شاخه تخصصی با هدف معرفی بسیط تر این ژانر از عکاسی و معرفی توانایی‌های آن در کشور
• ایجاد رقابت سالم در بین اعضاء جهت نمایش آثار و توانمندی‌های خود در محیطی تخصصی
• ایجاد فضایی برای انتقال تجربیات حرفه‌ای عکاسی
• ارتباط صحیح با بازار کار و ایجاد امکان جستجوی عکاسان حرفه‌ای